• Vi programmerar ABB:s styrsystem S3, S4, S4C+, IRC5. När det gäller IRC5 använder vi oss av Robotstudio där vi kan göra cykeltidsanalyser, räckvidstester etc. Perfekt när man ska göra förstudier i projekt.
  • Vi programmerar KUKA:s styrsystem KRC2 och det nysläppta KRC4 systemet.
  • Vi programmerar Fanuc:s styrsystem från RJ2 och framåt
  • Vi är vana att jobba emot Visionsystem, CAD-CAM som tillexempel Robotmaster, överordnade system tillexempel en PLC.

 

  • Har du en robot av ett annat fabrikat, hör av dig så kan vi kanske lösa det också.