Vad är KNX ?knx

Med KNX kan du integrera fastighetens samtliga elfunktioner i ett enda system och få allt att fungera tillsammans. Du kan snabbt och enkelt få mycket avancerade funktioner inom till exempel styrning av belysning och vägguttag, styrning av inomhusklimat som är integrerat med olika typer av tidsfunktioner samt funktioner för ökad säkerhet.

KNX är ett öppet standardiserat system avsett för och utvecklat av elinstallationsbranschen. Alla KNX- och EIB-certifierade produkter är kompatibla med varandra och kan blandas oberoende av fabrikat.

KNX är en internationell standard (ISO/IEC 14543-3) samt en europeisk standard (EN 50009) samt avsedd för elinstallationsbranschen.

Systemuppbyggnaden av KNX bygger på tre olika produktgrupper som tillsammans skapar ett KNX-system. För att systemet ska fungera krävs minst en produkt från varje produktgrupp. Dessa benämns som systemkomponenter, sensorer och aktorer. Samtliga ansluts till en två tråds bussledning som har två uppgifter, den spänningsförsörjer produkterna samt överför datatelegram mellan dem. De flesta sensorer ansluts enbart med bussledningen, medan aktorer i regel även kräver 230V. Samtliga produkter sam ansluts till bussledningen kallas deltagare, oavsett om det är en systemprodukt, sensor eller aktor.3-LIGHTING_CONTROL_use_knx_presence

 

HW Automation AB erbjuder:

Helhetslösningar inom El- och KNX-installationer samt integration av olika system, något som underlättar en smidig styrning av smarta funktioner.

Vi hjälper dig med:

  • Projektering
  • Installation
  • Programmering
  • Driftsättning
  • Ritningar & dokumentation