2012-05-16 09.38.26

HW Automation har hjälpt Coor Management i Skövde med att idrifta en robotcell på Arkivator i Falköping. Robotcellen tvättar bearbetade detaljer till Haldex.